Υπηρεσίες

  • Μαθήματα οδήγησης όλες τις ώρες και όλες τις ημέρες
  • Μαθήματα οδήγησης για Α.Μ.Ε.Α.
  • Μαθήματα οδήγησης σε άτομα τα οποία έχουν ήδη δίπλωμα.
  • Μαθήματα οδήγησης στο δικό σας όχημα
  • Μαθήματα οδήγησης σε εξειδικευμένες διαδρομές που έχουν μεγαλύτερη σημασία για σας
  • Μαθήματα οδήγησης σε άτομα μεγάλης ηλικίας (άνω των 60)
  • Διεκπεραιώσεις εργασιών Υ.Μ.Ε. και Κ.Τ.Ε.Ο.*
  • Ιδιαίτερα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης (ακόμα και διαδικτυακά από το δικό σας χώρο)
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας  ( Π.Ε.Ι. )
  • Ανανεώσεις διπλωμάτων